page_top_img

परियोजना

तियानजिन जिङ्घाई राष्ट्रिय अन्न भण्डारण परियोजना

Tianjin Jinghai National Grain Storage Project (1)

Tianjin Jinghai National Grain Storage Project (2)

Tianjin Jinghai National Grain Storage Project (3)

Tianjin Jinghai National Grain Storage Project (5)

Tianjin Jinghai National Grain Storage Project (4)


पोस्ट समय: मे-18-2022